โคราช ผวา ครู-นักเรียน ติดเชื้อเพียบ โรงเรียน 90 แห่ง ประกาศ ปิดทันที

โดย: Ten / 24 มิถุนายน 2564 - 16:08

ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุข จ.นครราชสีมา นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการ จ.นครราชสีมา ชี้แจงต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา กรณีการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบของรัฐและเอกชนจำนวน 1,713 แห่ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ในพื้นที่รับผิดชอบ 32 อำเภอ มีรายงานปัญหาอุปสรรคสถานศึกษาในพื้นที่ อ.สีคิ้ว 5 แห่ง อ.ปากช่อง 3 แห่ง อ.ปักธงชัย 18 แห่ง อ.โนนสูง 12 แห่ง อ.เมือง 8 แห่ง อ.เสิงสาง 39 แห่ง อ.วังน้ำเขียว 3 แห่ง อ.บัวใหญ่ 1 แห่ง และ อ.โนนแดง 1 แห่ง รวม 90 แห่ง ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

เนื่องจากทั้ง ครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องติดเชื้อและมีไทม์ไลน์เชื่อมโยงกลุ่มเสี่ยงทั้งสัมผัสเชื้อและเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้ในละแวกชุมชนและหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่บริการมีคลัสเตอร์แพร่ระบาดอีก จึงได้ปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

แสดงความคิดเห็น