คมนาคม ประกาศ ให้ประชาชน คืนตั๋วโดยสาร ได้ทุกประเภท

โดย: Mark / 8 เมษายน 2564 - 11:41

กระทรวงคมนาคม ประกาศให้ประชาชน คืนตั๋วโดยสาร ทุกประเภท ได้สามารถคืนตั๋วโดยสารทุกประเภท โดยได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ก่อนกำหนดเดินทาง 24 ชม.

 

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ประธานคณะทำงานภายใต้ประกาศกระทรวงคมนาคม มาตรการพึงปฏิบัติ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกประกาศ กระทรวงคมนาคม ระบุ มาตรการแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน-ควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19

 

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ มีแนวโน้มทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นวงกว้าง และมีความเป็นไปได้ว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการระบาดของโรคในประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคฯ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการและแนวทาง ดังนี้

 

ให้หน่วยบริการระบบชนส่งการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มมาตรการการอนุญาตให้ คืนตั๋วโดยสาร โดยไม่หักคำใช้ง่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น การงดเดินทางก่อน 24 ชั่วโมง เดินทางวันที่ 9 เมษายน 2564 ให้คืนก่อนวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชัดเจน

กรณีการให้บริการโดยสารระหว่างเมือง และเมือง ให้เข้มงวด ช่องทาง ทางตรวจ คัดกรอง และป้องกันดูแลอย่างเข้มงวดที่สุด ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลเพิ่มความถี่ให้มากที่สุด ให้หมั่นดูแลทำความตะอาดทั้งบริเวณทุกผิวสัมผัส ห้องสุขา ช่องแอร์ ให้มากที่สุดโดยให้ทำทุกชั่วโมง

 

ให้ตรวจสอบคัดกรองพนักงานผู้ให้บริการในทุกระบบ และสวมใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และตรวจสอบอุณหภูมิก่อนให้บริการทุกครั้ง โดยให้ทำสมุดตรวจสอบ อุณหภูมิก่อนและหลังการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดที่สุด

ให้ทุกหน่วยงานรายงานรายชื่อและจำนวนข้าราชการ พนักงาน ผู้ติดเชื้อ ทุกวันทุกหน่วยงาน อย่างเคร่งครัดต่อกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ รวมทั้งมาดรการกำกับดูแลทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

แสดงความคิดเห็น