ตรวจสอบขั้นตอน - ไทม์ไลน์ ก่อนลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน ที่เปิดแล้ว เช้านี้

โดย: Ten / 21 กุมภาพันธ์ 2564 - 10:01

หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ ม.33 เรารักกัน ภายใต้กรอบวงเงิน 37,100 ล้านบาท แหล่งงบประมาณจากแผนเงินกู้ในส่วนของแผนช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจาก โควิด-19

 

โดยให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 4,000 บาทต่อคน จำนวน 9.27 ล้านคน ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เช่นเดียวกับโครงการ เราชนะ

 

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน กำหนดการการโอนเงิน รวมถึงการดำเนินการขอ ทบทวนสิทธิ์ หากไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งแรก เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 

2. กดปุ่ม “ประชาชนลงทะเบียนใหม่” (ปุ่มสีแดง)

3. อ่านเงื่อนไข พร้อมทำเครื่องหมายในช่อง “ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น”

4. จากนั้นกด “ยืนยัน” (ปุ่มสีฟ้า)

5. กรอกข้อมูล คำนำหน้า ชื่อ, นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขหลังบัตรประชาชน, วัน เดือน ปี เกิด, จังหวัดที่พักอาศัย, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ (ถ้ามี)

6. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” (ปุ่มสีฟ้า)

7. ระบบจะให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกอีกครั้ง หากถูกต้อง กด “ยืนยัน” (ปุ่มสีฟ้า)

8. ระบบจะขึ้นให้กรอกเลข OTP

9. นำเลข OTP ที่ส่งเข้าผ่านโทรศัพท์มือถือมากรอก

เมื่อเสร็จเรียบร้อย ระบบจะขึ้นว่า “ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 15 มี.ค. 64 ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com”  จากนั้น กดปุ่ม “ตกลง” (ปุ่มสีฟ้า) 

 

ในส่วนของระยะเวลา และไทม์ไลน์กำหนดการต่างๆ ของโครงการ รวมทั้งวันที่จะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ จะเป็นไปตามภาพด้านล่าง ทั้งนี้ กรณีที่สำนักงานประกันสังคม โอนเงินให้ร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่สำเร็จจะดำเนินการติดตามเพื่อโอนเงินให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการภายในเดือนกันยายน 2564

แสดงความคิดเห็น