ศาลอาญาธนบุรี จำคุก ไอซ์ หีบเหล็ก ตลอดชีวิต

โดย: Delta / 29 มกราคม 2564 - 12:35

ศาลอาญาธนบุรี ศาลอ่านคำพิพากษาคดีผ่านระบบ VDO Conference ไปยังเรือนจำ คดีหมายเลขดำที่ อ.585/2563 ระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด น.ส.ศึกษาพร ไชยเชษฐ กับพวกรวม 2 คน โจทก์ร่วม ยื่นฟ้อง นายอภิชัย หรือเอก หรือไอซ์ องค์วิศิษฐ์ จำเลย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 4-6ส.ค.62 เวลากลางคืนก่อนเที่ยงต่อเนื่องกัน จำเลยหน่วงเหนี่ยวกักขัง น.ส.วรินทร์ธรณ์ หรือ กุ๊กกิ๊ก ไชยเชษฐ ผู้ตายไว้ในห้องพักของจำเลย แล้วจำเลยฆ่าผู้ตายโดยทรมาน หรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย ภายหลังผู้ตายถึงแก่ความตายจำเลยกับพวกร่วมกันขุดหลุมและฝังศพผู้ตาย เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายและเป็นการทำให้เสียหาย เคลื่อนย้าย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งศพ โดยไม่มีเหตุอันสมควร

เหตุเกิดที่แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199,289,310,366/3 ริบของกลาง ขอให้เพิ่มโทษจำเลยตามกฎหมายและขอให้นับโทษต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ย.201/2563,อ.1140/2563 เเละย.1831/2563 ของศาลนี้

จำเลยให้การรับสารภาพข้อหาร่วมกันลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้ายหรือทำลายศพ เพื่อปิดบังการตายและข้อหาร่วมกันทำให้เสียหาย เคลื่อนย้ายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งศพ ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ แต่รับว่าทำร้ายร่างกายผู้ตายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายโดยบันดาลโทสะและรับว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษและนับโทษต่อ

ระหว่างพิจารณา มารดาและบุตรของผู้ตายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลอนุญาตเฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289,310,366/3 และโจทก์ร่วมทั้งสองยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทน

จำเลยให้การในคดีส่วนแพ่งว่าค่าสินไหมทดแทนที่โจทก์ร่วมทั้งสองเรียกสูงเกินควร เป็นค่าสินไหมทดแทนในอนาคตที่ไม่แน่นอน และผู้ตายมีส่วนก่อให้เกิดเหตุจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์ โจทก์ร่วมทั้งสองและจำเลยแล้ว เห็นว่า ความผิดฐานร่วมกันลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้ายหรือทำลายศพ เพื่อปิดบังการตายและข้อหาร่วมกันทำให้เสียหายเคลื่อนย้าย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งศพ กฎหมายมิได้กำหนดอัตราโทษอย่างต่ำให้จำคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยได้โดยไม่ต้องสืบพยาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคแรกข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดทั้งสองฐานดังกล่าว

พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199,366/3 ประกอบมาตรา 83 มาตรา289(5),310วรรคสอง เมื่อเพิ่มโทษและลดโทษจำเลยตามกฎหมายแล้วคงลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ให้นับโทษจำคุกจำเลยต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ย.201/2563,อ.1140/2563 เเละย.1831/2563 ของศาลนี้ ริบของกลาง กับให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 1,700,000 บาทแก่โจทก์ร่วมที่ 1 และเป็น1,200,000บาท แก่โจทก์ร่วมที่ 2 ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้จำเลยเคยถูกศาลอาญาธนบุรีพิพากษาจำคุกคดีข่มขืน-อาวุธปืน 11 ปี 4 เดือน โดยให้นับโทษต่อจากคดียาเสพติด ซึ่งศาลมีคำพิพากษาไปเมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 จำคุก 10 ปี 5 เดือน ที่ศาลอาญาธนบุรีได้ตัดสินไปก่อนหน้านี้

แสดงความคิดเห็น