กดได้เลย เงินเยียวยา 3,000 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าแล้ว

โดย: sean / 4 กรกฏาคม 2563 - 09:25

กระทรวงการคลัง เริ่มดำเนินการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นที่เรียบร้อย โดยจะโอนเงิน 3,000 บาท ตั้งแต่วันที่  4 – 9 ก.ค.

วันที่ 4 ก.ค. สำนักข่าว workpointtoday รายงานว่า น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผ่านทางทวิตเตอร์ ว่า กระทรวงการคลังจะโอนเงินเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งเดียว 3,000 บาท ช่วงวันที่  4 – 9 กรกฎาคม

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา เห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม ให้แก่ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอื่นๆ จำนวน 1,164,222 คน กรอบวงเงินจำนวนกว่า 3.4 พันล้านบาท โดยจะได้รับเงินเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563)

แสดงความคิดเห็น