เปิดเงื่อนไข โอนเงินเยียวยา 3,000 บัตรคนจน มี 3 กลุ่มอดได้

โดย: rockets / 3 กรกฏาคม 2563 - 11:10

พรุ่งนี้เงินบัตรคนจนจะเริ่มทยอยเข้าให้แล้วนะครับ จากกรณี ครม. อนุมัติให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือ และชดเชยให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใดๆ ของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่กระจาย COVID โดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน พ.ค.ถึง ก.ค.63 รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท ต่อคน ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียว ในวันที่ 4 ก.ค.63

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะได้รับสิทธิ์ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม และไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใดๆ ของภาครัฐ ได้แก่

1.โครงการเราไม่ทิ้งกัน

2.โครงการช่วยเหลือเกษตรกร

3.โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

แสดงความคิดเห็น