รัฐบาล เปิดประเทศ 1 ก.ค. - ลุ้น โควิด 19 กลับมา ระบาดรอบ 2 หรือไม่

โดย: sean / 1 กรกฏาคม 2563 - 09:53

คนไทยลุ้นหนัก  ห้ามประมาทโดยเด็ดขาด หลังรัฐบาล เปิดประเทศอีกครั้ง ในวันที่ 1 ก.ค.  ไทยจะรับมือความเสี่ยงครั้งนี้ ไม่ให้โควิด - 19 กลับมาระบาดรอบ 2 ได้สำเร็จหรือไม่ 

วันที่ 1 ก.ค. สำนักข่าว brighttv รายงานว่า กรณีความเสี่ยง โควิด19 ระบาดรอบ 2 ในไทยมีโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลัง นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือ โควิด19 ระบุว่า ที่ประชุม ศบค.ได้พิจารณาตามข้อเสนอจากกระทรวงการต่างประเทศ ในการขยายกลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถเดินทางเข้าไทย ในบุคคล 6 กลุ่ม คือ

1 คู่สมรสและบุตรของผู้มีใบอนุญาตทำงาน หรือได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ทำงานในราชอาณาจักร

2 ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3 คู่สมรสต่างชาติและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสัญชาติไทย

4 ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นต้องเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตาม

5 นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ และผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว

6 ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (Special Arrangement) กับประเทศเป้าหมาย

สำหรับ ชาวต่างชาติในกลุ่มเหล่านี้จะต้องผ่านการตรวจ โควิด19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนข้อตกลงพิเศษที่ทำกับประเทศญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, จีน และฮ่องกง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ซึ่งจำนวนโควตาที่กำหนด ต้องสอดคล้องกับจำนวน Alternative State Quarantine (ASQ) และการเจรจากับประเทศที่ทำความตกลงพิเศษ (ขั้นต้นอาจกำหนดจำนวนรวม 200 คน/วัน) โดยประเทศเป้าหมายที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ามาในไทยตามความตกลงพิเศษดังกล่าวนี้ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาจาก 1.มีความสำคัญทางเศรษฐกิจต่อไทย 2.ควบคุมการระบาดได้ดีใกล้เคียงกับไทย 3.มีระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และ 4.มีความพร้อมและสนใจทำความตกลง

อย่างไรก็ตาม ได้แบ่งกลุ่มผู้ที่จะเข้ามาตามความตกลงพิเศษไว้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก Normal Track เป็นการเข้ามาทำงานและพำนักอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานาน, มีการกักตัวใน ASQ ที่รัฐกำหนดให้นาน 14 วัน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง กลุ่มสอง Fast Track เป็นนักธุรกิจ/ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทย เดินทางมาระยะสั้น (ต่ำกว่า 14 วัน) ร่นระยะเวลาการกักตัว เดินทางมาจากประเทศที่มีข้อตกลงพิเศษ และมีเงื่อนไขที่เข้มงวดมากกว่าการเข้าประเทศแบบ Normal Track เช่น ตรวจ Double negative และติดตั้ง App และกำหนดการเดินทางที่ชัดเจน เป็นต้น

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการรับรองการเดินทางสำหรับแขกของรัฐบาล มีดังนี้

1 เป็นคณะเล็กไม่เกิน 10 คน

2 เป็นการเดินทางระยะสั้น

3 มีการตรวจรับรองการปลอดเชื้อดควิด-19 ที่ประเทศต้นทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (Double Negative)

4 ให้หน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าภาพเชิญแขกระดับสูง พิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ประจำคณะในลักษณะติดตาม (Liaison Officer)

5 มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานความมั่นคงติดตามประจำคณะด้วย

6 จำกัดการเดินทางเฉพาะกำหนดการที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้าเท่านั้น และห้ามคณะเดินทางไปในที่สาธารณะ และห้ามใช้ระบบขนส่งมวลชน

อนึ่ง สิ่งที่น่าห่วงหลังจากเปิดประเทศให้ต่างชาติเริ่มเดินทางเข้าไทยก็คือ มีบางกลุ่มที่ไม่ต้องกักตัวที่ State Quarantine ขณะที่การแพร่ระบาดของ โควิด19 ทั่วโลกยังมีความน่าเป็นห่วง คนไทยจากต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเกือบทุกวัน ขณะที่ตั้งแต่พรุ่งนี้ 1 กค. จะมีจำนวนคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งน่าสนใจว่าหน่วยงานของไทยจะรับมือกับการคัดกรองได้ดีขนาดไหน เพื่อไม่ให้ โควิด19 กลับมาแพร่ระบาดในประเทศอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น