ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องรู้! เดือนกรกฎาคมนี้ ได้เงินก้อนจากรัฐ!

โดย: Chenle / 29 มิถุนายน 2563 - 17:00

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับการเยียวยากลุ่มผู้ถือบัตรคนจนกลุ่มนี้ จะโอนเงินให้จำนวนเดือนละ 1 พันบาท โดยจะเริ่มโอนตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงินทั้งหมด 3,000 บาท

 

นอกจากนี้ รัฐบาล ยังระบุด้วยว่า การโอนเงินช่วยเหลือ จะโอนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งรัฐบาลจะเร่งจ่ายเงินให้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ เพิ่มเติม เช่นเดียวกับ กลุ่มเปราะบาง ซึ่ง ครม. อนุมัติเงินเยียวยาจำนวนเท่ากัน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน กรกฎาคม 2563 ใช้ได้ 7 สิทธิ ทั้งกดเงินสดและวงเงินใช้จ่าย

 

โดยจะเริ่มโอนในเดือน มิ.ย. นี้ ประกอบด้วยโดยจ่ายเงินรายละ 1,000 บาท/เดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการ และเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 63 กรอบวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.03 หมื่นล้านบาท 20,345,643,000 บาท

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เงินซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ค่ารถโดยสารสาธารณะ

 

วันที่ 10 ถึง 15 กรกฎาคม 2563 เงินผู้สูงอายุ เงินคืนภาษี VAT 5 เปอร์เซ็น

 

วันที่ 10 15 กรกฎาคม 2563 เงินผู้สูงอายุ เงินคืนภาษี VAT 5 เปอร์เซ็น

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

แสดงความคิดเห็น