เช็คเลย บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครึ่งหลังเดือนมิถุนายน 2563

โดย: Fiji / 15 มิถุนายน 2563 - 10:04

สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนต้องบอกก่อนเลยว่ายังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ บัตรก็ยังสามารถใช้รูดซื้อสินค้าได้ตามปกติ อัพเดทสิทธิสวัสดิการของภาครัฐ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ในครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน 2563 ว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ท่านใดจะได้รับสิทธิช่วยเหลืออะไรบ้างและเงินจะโอนเข้าวันที่เท่าไร ทั้งนี้สำหรับสิทธิของผู้ถือบัตรคนจนในเดือนมิถุนายน 2563 จะได้ทั้งหมด 7 สิทธิ โดยเพจเฟซบุ๊ค สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ระบุไว้ว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้ได้ตามปกติ ยังไม่หมดอายุ และยังคงใช้ได้ 7 สิทธิพิเศษ

เงินเข้าบัตรวันที่ 15 มิถุนายน 2563 4.เงินคินภาษี 5 เปอร์เซ็น ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ หมายถึง หากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือน คิดเป็นจำนวน 5% ของยอดที่ใช้จ่ายไป โดยเงินที่คืนจากส่วนนี้ แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด 500 บาท ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยสามารถไปกดออกมาเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

5.ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือเดือนละไม่เกิน 100 บาทเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยสามารถนำบัตรกดออกมาเป็นเงินสดได้เลย

6.ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือน โดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 สามารถไปกดเงินสดออกมาใช้ได้เลย

7.เงินพิเศษผู้สูงอายุ ได้รายละ 50 และ 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้ ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุ มีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปถึงเดอืนกันยายน 2563 โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้

ทั้งนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ href="https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/login"เพียงกรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากผู้มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลข 0 2109 2345 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น