กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เตรียมแพ็คเกจ เสนอ ศบค. แจกเงินเที่ยวเพิ่มเป็น 3,500

โดย: Ten / 12 มิถุนายน 2563 - 10:29

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเสนอ ศบค. พิจารณาแพ็คเกจ เที่ยวปันสุข ให้ลงทะเบียนซื้อบัตรกำนัล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวข้ามจังหวัด

 

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า แผนกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศด้วยแพ็คเกจเที่ยวปันสุข ที่จะเปิดให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 4 ล้านคน ลงทะเบียนรับสิทธิซื้อบัตรกำนัล เพื่อใช้เป็นค่าห้องพักในการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ซึ่งแพ็คเกจนี้จะต้องให้ที่ประชุม ศบค. พิจารณาในวันศุกร์นี้ (12 มิ.ย.) ก่อน

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการพิจารณาเปิดระเบียงท่องเที่ยว หรือ Travel Bubble เพื่อให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย ว่าจะต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา

 

ขณะที่ความเห็นของภาคเอกชน นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บอกว่า ภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้นำเสนอแพ็คเกจเพื่อร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมนี้ คาดว่าภาครัฐน่าจะมีแพ็คเกจเที่ยวฟรี เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1.2 ล้านคนก่อน ซึ่งได้เสนอให้ใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยว 40,000 รถบัส แบ่งเป็นรถบัสละ 30 คน โดยได้เสนอให้ภาครัฐพิจารณา 2 แพ็คเกจ คือ แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน ราคา 2,500 บาทต่อคน และแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ราคา 3,500 บาทต่อคน

แสดงความคิดเห็น