ตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินเยียวยา กลุ่มเด็กแรกเกิด 2,600 บาท 

โดย: CloudF7 / 10 มิถุนายน 2563 - 09:52

เงินเข้าแล้ว วันนี้ ( 10 มิ.ย.) กลุ่มเด็กแรกเกิดจำนวน 1.45 ล้านคน รับไปเลย 2600 บาท สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยที่นี่

วันที่ 10 มิ.ย. เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เด็กแรกเกิดโอนเข้าบัญชีแล้ว จำนวน 2 เดือน ยอดรวม เดือน พ.ค.และมิ.ย. รวม 2,000 บาท บวกเข้าไปกับ 600 บาท จากเงินอุดหนุนบุตร ทำให้เดือนนี้รับเงินรวม 2,600 บาท

สำหรับกลุ่มเด็กแรกเกิด เป็น กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี จากครอบครัวที่ยากจน ประมาณ 1.45 ล้านคน ได้มีการปรับสถานะตรวจสอบสิทธิจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นที่เรียบร้อย โดยกลุ่มเด็กแรกเกิดปกติรัฐบจะแจกให้อยู่แล้วเดือนละ 600 บาท โดยช่วงเดือน  พ.ค.- ก.ค. 63 จะได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งจะโอนเข้าพร้อมรอบโอนเงินอุดหนุนที่มีอยู่แล้ว 

กลุ่มเด็กแรกเกิดสามารถตรวจสอบสิทธิ์ ได้เลยที่นี่ http://csgcheck.dcy.go.th

แสดงความคิดเห็น