เว็บไซต์ตรวจสอบการรับเงินเพื่อช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID 19

โดย: pomegranate / 9 มิถุนายน 2563 - 10:14

สำหรับกลุ่มเปราะบางกลุ่มแรก คือกลุ่มคนพิการ ซึ่งได้รับเงินกันไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 พค วันนี้เรามีข้อมูลข่าวสารมาฝากอีกเช่นเคยเป็นเว็บเพื่อใช้ตรวจสอบเงินช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน เฟสบุ๊คชื่อนครินทร์ กลิ่นซ้อน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เว็ปไซต์ตรวจสอบข้อมูลการรับเงินเพื่อช่วยในภาวะ COVID 19 (ช่วยเหลือคนพิการ 1,000 บาท)

http://ability.dep.go.th/dep_covid

1️ กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน

2️ กรอก วันเดือนปีเกิด พ.ศ.

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 3388 โทรสาร 0 2354 5020

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น