เฮลั่น อนุทิน ไฟเขียว แจกเงินเพิ่มให้ 1 กลุ่มพิเศษ รับไปเต็มๆ

โดย: CloudF7 / 5 มิถุนายน 2563 - 11:09

นายอนุทิน ชาญวีรกูล เห็นชอบ เพิ่มเงินเดือน กลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  และให้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท ต่อ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

วันที่ 5 มิ.ย. สำนักข่าว workpointnews รายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึง การบริหารงบประมาณด้านสาธารณสุข 45,000 ล้านบาท จากเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทว่า ได้ร่วมประชุมหารือกับทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรที่ทำงานด้านสาธารณสุขและการแพทย์​ เพื่อให้การใช้งบประมาณจำนวนนี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด และจะมีกระบวนการตรวจสอบการใช้งบประมาณทุกรายการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่

ทุกคนตระหนักดีว่าเงินที่จะนำไปใช้นี้ เป็นเงินกู้ที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ดังนั้นการจะใช้เงินทุกบาท ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมนำเสนอมากที่สุด เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปตามความต้องการของประชาชน และประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า 2 โครงการแรก ที่ตนได้ให้นโยบายแก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คือ 1. เพิ่มค่าตอบแทนการทำงานให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2563 จนถึง ก.ย. 2564 เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือค่าเดินทาง ค่าปฏิบัติงาน ให้ อสม.ทุกคน ซึ่งเป็นจิตอาสาอยู่แล้ว สามารถทำงานป้องกันและควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. เพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ด้วยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ สำหรับให้บริการประชาชน เพื่อที่ประชาชนจะใช้บริการรพ.สต. ได้มากขึ้น และลดความแออัดที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด ลดความเสี่ยงทั้งการแพร่เชื้อ และการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ เพราะโรงพยาบาล เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุด

โดยจะให้ รพ.สต. ทุกแห่ง โดย สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หมออนามัย และ อสม. ร่วมกันพิจารณาว่า รพ.สต.แต่ละแห่ง มีความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์อะไรบ้าง ที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่มากที่สุด เป็นการกำหนดความต้องการของพื้นที่เอง ให้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท ต่อ 1 รพ.สต.ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของรพ.สต.แต่ละแห่ง

นายอนุทิน กล่าวว่า นอกจาก 2 ส่วนนี้แล้วจะใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านการแพทย์​ ยา และวัคซีน เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วย การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ ในจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของแพทย์​ เป็นเรื่องที่จำเป็น การสร้างความมั่นคงทางเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย และ ยา เป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ สำคัญที่สุดคือ การพัฒนาวัคซีน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองของกระทรวงสาธารณสุข กำลังดำเนินการกันอยู่

“กระทรวงสาธารณสุข จะรายงานการพิจารณางบประมาณ และ การใช้เงินจำนวนนี้ ให้ประชาชนทราบ พร้อมใทั้งรายงานความคืบหน้าการทำงาน และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ให้ได้ทราบ เป็นระยะๆ โดยจะให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ร่วมตรวจสอบ และร่วมประเมินผลการทำงาน อีกทางหนึ่งด้วย ขอให้มั่นใจว่า เงินกู้ 45,000 ล้านบาท จะถูกใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการแพทย์ และระบบสาธารณสุขประเทศไทยให้ดีขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคน”

แสดงความคิดเห็น