ยืนยันแล้ว 1 ก.ค. เปิดเทอมแน่นอน อีกทั้งไม่มีปิดเทอมด้วย

โดย: TikTok / 3 มิถุนายน 2563 - 13:31

หลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลายๆ คนก็ได้ถึงเรื่องกำหนดการศึกษาว่า จะเปิด-ปิดเทอม เมื่อไหร่กันแน่ 

 

โดยล่าสุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยัน เปิดภาคเรียน 1 ก.ค.63 ถึง พ.ค.64 หากเวลาเรียนไม่ครบก็จะมีการสอนชดเชยให้ครบ โดยให้ดูความเหมาะสมตามบริบท

 

ส่วนการเรียนทางไกลในระดับชั้นต่างๆ ก็ต้องกำหนดให้ชัดเจน เพื่อให้ครบชั่วโมงเรียน หากสถานการณ์การระบาดไม่คลี่คลายจำเป็นต้องหาวิธีการเรียนการสอน สำหรับประถมวัยและมัธยมตอนต้น ด้วยระบบภาคพื้นดิน ดิจิทัล ดาวเทียม เคเบิ้ลทีวีและไอพีทีวี 15 ช่อง รวมถึงการศึกษาทดลอง 2

 

หากสถานการณ์คลี่คลาย ก็เปิดเรียนตามปกติ แต่ก็ต้องคงมาตรการเข้มด้านสาธารณสุข มีการประเมินผลอย่างเคร่งครัด มีมาตรการรองรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้การใช้จ่ายงบประมาณจะต้องครอบคลุม ในส่วนของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาด้วย และจะต้องมีคณะกรรมการดูแลนักเรียนคนพิการ หรือด้อยโอกาส อาจจะต้องช่วยเหลือด้านการเงินด้วย

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น