ลุ้น ผลตรวจ โควิด กลุ่มต้องสงสัย 100,000 ตัวอย่าง ในเดือน มิ.ย.

โดย: CloudF7 / 2 มิถุนายน 2563 - 10:52

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผย เจ้าหน้าที่เร่งตรวจ กลุ่มผู้ต้องสงสัย 100,000 ตัวอย่าง ที่อาจเป็นโควิด - 19 ทั่วประเทศภายในเดือน มิ.ย. นี้ 

วันที่ 2 มิ.ย. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่งตรวจผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยอย่างน้อย 100,000 ตัวอย่างทั่วประเทศภายในเดือน มิ.ย. นี้ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วในหลายจังหวัด เช่น นครราชสีมา สุราษฏร์ธานี ปัตตานี เป็นต้น

⚠⚠การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มผู้ที่เข้าข่ายสอบสวนโรค

กลุ่มที่ 2 คือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ

กลุ่มที่ 3 คือการค้นหาเชิงรุก

📍📍การดำเนินการ ทางส่วนกลางจะมอบโยบายว่าจะตรวจกลุ่มไหน สถานที่ไหน และให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้พิจารณาจากข้อมูลของจังหวัดตนเอง ซึ่งเป็นข้อดีที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะสามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ภายในจังหวัดของตนเอง

ปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-Cov-2 มีครอบคลุมทั่วประเทศแล้วทั้งสิ้น 176 แห่ง คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 69 แห่ง แบ่งเป็น ภาครัฐ 29 แห่ง เอกชน 40 แห่ง ในต่างจังหวัด 107 แห่ง แบ่งเป็น ภาครัฐ 87 แห่ง และเอกชน 20 แห่ง

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทยได้ดำเนินการตรวจไปแล้วกว่า 400,000 ตัวอย่าง ส่งผลให้สามารถควบคุมโรค และควบคุมการระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี

✊✊ขอให้ประชาชนมั่นใจต่อนโยบายของรัฐ รวมทั้งการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แสดงความคิดเห็น