พี่สาวใจมาร! ฮุบที่ดินไปคนเดียวหลังพ่อแม่เสีย กั้นรั้วให้น้องสาวคลานเข้าบ้าน

โดย: Ten / 22 พฤษภาคม 2563 - 16:22

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากในสังคมอย่างมาก เป็นเรื่องของการแบ่งแยกที่ดินมรดก ที่พี่สาวแท้ๆ กั้นทางเข้าบ้านต้องคลานเข้าออกบ้าน แม้พ่อแม่อนุญาตให้อยู่ ซึ่งนางวิมล เรือง ผู้ร้องจากกรณีเรื่องดิน ส.ป.ก.4 01 กรณีพิพาทที่ดินเกิดขึ้นที่บ้านกุดเวียน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

 

เรื่องมีอยู่ว่าที่ดิน ส.ป.ก.แปลงเลข 2 เลขที่ 13 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มีเนื้อที่ 14 ไร่ 73 ตารางวา เป็นที่ดินของนายละมุล หาญประสพ ซึ่งเป็นบิดาของผู้ร้อง ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้ทำมาหากินในพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2527

ต่อมาที่ดินแปลงดังกล่าวตกทอดมายังนางเชื่อม หาญประสพ ที่เป็นภรรยา และก็เป็นมารดาของผู้ร้อง ได้มีการจดทะเบียนกันเรียบร้อยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 นางเชื่อมได้ให้ผู้ร้องเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินจำนวน 4 ไร่ โดยไปทำเกษตรกรรมตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงจนประสบความสำเร็จอย่างมากถึงขั้นทางอำเภอและจังหวัดสระแก้วยกให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มีชื่อเสียงคนมาดูงานตลอดทั้งปี

 

แต่ปรากฏว่าต่อมามารดาซึ่งเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ได้ทำเรื่องโอนที่ดินให้กับนางบุญทิน หาญประสพ ซึ่งเป็นพี่สาว โดยคิดว่าต้องการให้พี่สาวได้จัดการแบ่งที่ดินจำนวน 14 ไร่ กว่านี้ให้น้องๆ ไปทำมาหากินตามปกติ ซึ่งพี่สาวเองได้รับปากว่าจะแบ่งให้ แต่เมื่อมารดาจากไปเมื่อปี 2561 เกิดปัญหาต่างๆ ระหว่างพี่สาวกับน้องสาว ที่ถึงขั้นมาปิดทางเข้า ออกบ้านของผู้ร้อง ทั้งยังได้แจ้ง ตร. อีกด้วย ทั้งๆ ที่ผู้ร้องกับสามีและบุตรทำมาหากินมากว่า 10 ปีแล้ว แล้วมีป้ายมาปิดเส้นทางเข้า-ออก

ส่งผลกระทบในการเดินทาง บุตรสาวที่ไปโรงเรียนจะต้องเดินผ่านไร่ข้าวโพด ยิ่งฝนตกเกิดความลำบากอย่างมาก สำคัญกว่านั้นพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำอำเภอตาพระยา มีนักเรียนผู้นำชุมชนจากที่ต่างๆ มาเรียนรู้งานด้านเกษตร เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา ปลูกพืชต่างๆ ตามแนวพระราชดำริทุกอย่างกำลังเติบโตและได้รับการพัฒนาไปมาก ได้รับรางวัลหลายอย่าง

 

เพราะปัจจุบันนางวิมล เรือง ได้แต่งตั้งทนายเพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อศาลจังหวัดสระแก้ว และทนายได้ยื่นขยายเวลาภายในสองเดือนโดยสิ้นสุดภายในเดือน 26 มิถุนายน 63 แต่นางบุญทิน หาญประสพ ผู้เป็นพี่ไม่ยอมรอคำตัดสิ นของศาลอุทธรณ์ กลับเอารั้วลวดหนามมาปิดกั้นทางเข้าออกอีก จนนางวิมล เรือง ผู้เป็นน้องทนไม่ได้จึงได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบฯ สภ.ตาพระยา เพื่อให้เรียกนางบุญทิน เพื่อเอารั้วลวดออกก่อนจนกว่าจะสิ้นสุดคำพิพากษา

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น