ยืนยันแล้ว ต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน เพื่อประชาชน

โดย: CloudF7 / 22 พฤษภาคม 2563 - 10:41

ยืนยันแล้ว อย่างเป็นทางการ เมื่อที่ประชุม สภาความมั่นคงแห่งชาติ สมช. มีมติต่ออายุการใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน

โดยพิจารณาถึงความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ของประชาชนและผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลักสำคัญ เนื่องจากขณะนี้ ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน จึงจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งมาตรการที่เข้มงวดต่อไป เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด - 19 กลับมาแพร่ระบาดของ 2 อีกครั้ง 

เชื่อว่าประชาชนทุกคน จะเข้าใจเป็นอย่างดี และเห็นด้วยกับการต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยในอนาคตอันใกล้ จะมีการผ่อนคลายระยะที่ 3 และ  4 ต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิม ด้วยความไม่ประมาท 

ในส่วนมาตรการเยียวยาประชาชน ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการเยียวยาผูัที่ได้รับผลกระทบไปบางส่วนแล้ว และยังคงมีมาตรการช่วยเหลือออกมาอีกเรื่อยๆ รัฐบาลพร้อมช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ ขอให้ทุกคนมั่นใจและร่วมมือกันก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน 

แสดงความคิดเห็น