คุณสมบัติ ผู้ได้เงิน 3,000 บาท ได้สิทธิ์ 13 ล้านคน

โดย: CloudF7 / 22 พฤษภาคม 2563 - 10:04

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นเรื่องปากท้อง ที่คนไทยอยากรู้ผล สำหรับกรณีที่กระทรวงการคลัง และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมเสนอมาตรการเยียวยาประชาชนกลุ่ม 13 ล้านคน ในที่ประชุมครม. โดยจะใช้งบประมาณ 4 หมื่นล้านบาท เยียวยาประชาชนกลุ่มนี้ด้วยการแจกเงิน 3,000 บาท รวม 3 เดือน 

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน 3,000 บาท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.คนชรา

2.เด็ก

3.ผู้พิการ

4.คนไร้บ้าน

5.คนตกหล่น ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแล้วไม่ผ่าน

6.คนที่ได้รับผลกระทบ แบบไม่ทันตั้งตัว จากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 

7.คนที่ไม่สามารถเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตได้ ที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร

คาดว่า มาตรการนี้ หากผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมครม. ในวันที่ 29 พ.ค.นี้. กระทรวงการคลังจะเเจกเงินคนละ 3,000 บาท เดือนละ 1,000 บาท นาน 3 เดือน เริ่มตั้งเดือน มิ.ย. - ส.ค.63 

แสดงความคิดเห็น