สศก. เตรียมเสนอ ครม. ทบทวนสิทธิเกษตรกร หลังพบ ช้าราชการนับแสน มีสิทธิรับเงิน 15,000

โดย: Ten / 14 พฤษภาคม 2563 - 10:38

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตร ครอบครัวละ 15,000 บาท แบ่งจ่าย 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท มีความคืบหน้าล่าสุดแล้ว

 

ล่าสุด นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยหลังหารือกับกระทรวงการคลังว่า ผลการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือล่าสุด จากจำนวน 8.33 ล้านราย หลังจากหักความซ้ำซ้อนแล้ว เหลือผู้ที่ผ่านสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ 6.77 ล้านราย ที่ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้

 

นายระพีภัทร์ กล่าวว่า ตอนนี้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อทบทวนสิทธิเกษตรกรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิด-19 เพราะหากยึดมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 กลุ่มข้าราชการประจำที่ทำการเกษตร และมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว จะได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากมติ ครม. เดิมไม่ได้เขียนไว้ว่าไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ จำเป็นต้องขอทบทวนสิทธิของผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ ต้องไม่รวมถึงข้าราชการประจำ ไม่เช่นนั้น ข้าราชการ ซึ่งทำการเกษตร และลงทะเบียนทำการเกษตรเป็นอาชีพที่ 2 ไว้ด้วย ตรวจพบมีจำนวนมากพอสมควร และมายื่นขอรับเงินช่วยเหลือไว้จำนวนหนึ่ง จะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐไปด้วย ทั้งๆ ที่มีรายได้ประจำตามปกติอยู่แล้ว

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1 - 15 พ.ค. แต่ละหน่วยงานจะส่งข้อมูลให้ สศก. ในวันที่ 22 พ.ค. และ สศก. ส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ภายในวันที่ 27 พ.ค. นี้ เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรต่อไป และหลังการเริ่มจ่ายเงินจะเปิดช่องทางการอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือด้วย

สศก. พบว่ามีข้าราชการ และข้าราชการบำนาญรวมๆ กันนับแสน ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ 5,000 ทั้งๆที่มีรายได้ประจำ เตรียมขอ ครม. ทบทวนสิทธิ

แสดงความคิดเห็น