3 สถานะ เข้าคิวรอตรวจสอบโอนเงิน 2.4 ล้านคน

โดย: Tsubasa / 12 พฤษภาคม 2563 - 10:51

เรียกได้ว่าเดินทางเข้ามาใกล้วันสิ้นสุดโครงการแล้วสำหรับมาตรการ 5000 บาท ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันโดยขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินแล้ว 14 ล้านคน โดยสรุปแล้วโครงการนี้สร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระจาก COVID มอบเงิน 5 พันบาท เป็นจำนวน 3 เดือน รวมตลอดโครงการ 15,000 บาท

สามารถตรวจสอบสถานะได้ทุกวัน โดยกดปุ่มเมนูตรวจสอบสถานะ กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด

รวมสถานะต่างๆ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้

อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธี ข้อมูลการรับเงิน ที่ท่านแก้ไข

นำส่งข้อมูลเพิ่ม

อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม

อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ

ท่านได้ ยกเลิก การขอทบทวนสิทธิแล้ว

โดยในตอนนี้สถานที่รอพิจารณา จะมี 3 สถานะ

1. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม

2. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ

3. อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธี ข้อมูลรับเงินที่ท่านแก้ไข สถานะนี้เป็นสถานะที่ตรวจสอบเมื่อแก้ไขบัญชีธนาคาร ได้รับเงินอย่างแน่นอน

เรามาดูกันว่าสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียววันไหนได้รับเงินวันไหนโดยการคาดการณ์ของชาวโซเชี่ยลทั้งนี้อาจจะช้ากว่าหรือเร็วกว่ากำหนดก็ได้

แสดงความคิดเห็น