เริ่ม 25 มีนา! ผู้โดยสาร รถไฟ-รถไฟฟ้า ต้องใส่หน้ากากอนามัย ทุกคน

โดย: Bruno / 24 มีนาคม 2563 - 17:06

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุด นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ออกแถลงว่า ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. เป็นต้นไป จะเริ่มมีมาตรการบังคับใช้ เรื่องข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

1. แจ้งประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง ทั้งรถไฟ รถไฟฟ้า และ รถไฟฟ้าใต้ดิน จะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทางราง ทั้งภายในสถานีและภายในขบวนรถ

2. ให้ผู้บริการใช้มาตรการระยะห่างทางสังคม มาปรับใช้การบริหารจัดการภายในสถานีรถไฟฟ้า และ รถไฟฟ้า เช่น เว้นระยะห่างจากบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อรับบริการตามความเหมาะสม

3. ให้ผู้บริการเพิ่มความเข้มข้นมาตรการป้องกันสำหรับพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการภายในสถานีรถไฟรถไฟฟ้าที่ต้องพบเจอคนจำนวนมาก

4. ให้ผู้บริการจัดให้มีจุดบริการหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในระบบ

5. ผู้ให้บริการดำเนินการเพิ่มจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการทุกสถานี หากตรวจพบผู้โดยสารมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรอง ขอให้ดำเนินการสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น