เล็งแจก! ผู้ว่างงาน คนละ 4,000

โดย: Bruno / 24 มีนาคม 2563 - 12:41

จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดอย่างหนัก ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการตกงาน พักงาน ล่าสุด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประชุมเพื่อพิจารณามาตรการเพิ่มเติม

โดยวาระการประชุมในครั้งนี้ คือ การประเมินมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด และพิจารณามาตรการเยียวยาผลกระทบชุดที่ 2 หลังจากการปิดสถานที่เพิ่มเติมทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบทำให้มีพนักงานต้องว่างงานและตกงานเป็นจำนวนมาก

ซึ่งหนึ่งในมาตรการของกระทรวงการคลัง ที่จะขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563 จำนวน 20000 ล้านบาท เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ตกงานจากคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว คาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 5 ล้านคน โดยผู้ว่างงานเหล่านี้จะได้รับการแจกเงินคนละ 2000 บาท ต่อ เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมจะได้รับคนละ 4000 บาท

แสดงความคิดเห็น