แพทย์ชี้ ผู้ต้องสงสัยติด โควิด สามารถใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจรักษาฟรี

โดย: Ten / 17 มีนาคม 2563 - 12:30

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคำถาม ที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ ที่บอกว่า สำหรับผู้ที่มีสิทธิประกันสังคม สามารถรักษา และตรวจโรค COVID-19 ฟรี โดยทางเพจได้ระบุไว้ ดังนี้

 

“หากแพทย์ชี้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจและรักษาฟรี จริงหรือ?

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง หากแพทย์ชี้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจและรักษาฟรี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง ✅

 

สำนักงานประกันสังคมกล่าวถึง สถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และระบาดไปทั่วโลกว่า สำนักงานประกันสังคม ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในระบบประกันสังคม ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

 

พร้อมระบุว่าหากผู้ประกันตนมีอาการป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้เข้าไปรับการตรวจรักษา ซักประวัติในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงว่ามีประวัติไปต่างประเทศหรือไม่ หรือมีญาติป่วยเป็นไข้หวัดหรือไม่ เพื่อแพทย์ประเมินอาการได้ถูกต้อง หากแพทย์สงสัยว่าจะเข้าข่าย จะส่งตรวจเพาะเชื้อทางห้องแล็บ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายค่าตรวจหรือค่ายาใดๆ

 

หากผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิได้ เช่น อยู่ต่างจังหวัด ต่างพื้นที่สามารถเข้ารักษาได้ในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ หรือโรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่งตามระบบประกันสังคม จะสามารถเบิกจ่ายได้เป็นกรณีฉุกเฉิน หรือฉุกเฉินสถานที่ได้ภายใน 72 ชั่วโมง หากจำเป็นต้องถูกกักกันเพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อ ให้แจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิให้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือโทร. 1506”

แสดงความคิดเห็น